Express Relocations - logo
Express Relocations - kontakt


 


Pomoc w wyborze szkoły

Nasi klienci otrzymuj± od nas kompleksowe wsparcie w wyborze placówek edukacyjnych dla dzieci. Pomoc dotyczy nie tylko wyboru odpowiedniej szkoły czy przedszkola, ale również dopełnienia wszelkich formalno¶ci zwi±zanych z zapisami do wybranych placówek.
Odpowiedni± ofertę przygotowujemy na podstawie wypełnionego przez Państwa kwestionariusza.

 

Szkoła polsko-amerykańska

Szkoła polsko-amerykańska w Warszawie


Nasze wsparcie od strony organizacyjnej polega między innymi na przekazaniu naszemu klientowi dokładnych informacji dotycz±cych wybranych placówek edukacyjnych - adresów, numerów telefonów, nazwisk dyrektorów, a także na dostarczeniu listy dokumentów potrzebnych przy zapisie do wybranej szkoły. Umówimy również spotkanie z dyrektorem wybranej placówki i w razie potrzeby będziemy w nim uczestniczyć.

 


 

Express Relocations Sp. z o.o. ::: Express Relocations Sp. z o.o. ::: Express Relocations Sp. z o.o. :::